Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

SSSSSSS

Bộ công thức tổng hợp trung bình, trung vị, chế độ và phạm vi của chúng tôi là tốt nhất trên internet để giúp học sinh nắm vững những khái niệm quan trọng này trong thống kê. Những bảng tính miễn phí này bao gồm nhiều cấp độ kỹ năng và bao gồm các câu hỏi về việc tìm giá trị trung bình, trung vị, chế độ, và phạm vi của các tập số. Dù bạn là một giáo viên đang tìm kiếm một công cụ đánh giá nhanh chóng hay một học sinh muốn cải thiện hiểu biết về các khái niệm này, bộ công thức tổng hợp trung bình, trung vị, chế độ và phạm vi của chúng tôi là nguồn tài nguyên hoàn hảo. Với nhiều mức độ khó khác nhau và loại câu hỏi, những bảng tính này là cách tốt nhất để luyện tập và cải thiện kỹ năng của bạn trong việc tìm giá trị trung bình, trung vị, chế độ, và phạm vi. Hãy thử chúng ngay hôm nay và xem sự khác biệt mà chúng có thể tạo ra trong việc hiểu biết của bạn về những khái niệm thống kê quan trọng này!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Toán cơ bản liên kết
Tìm trung bình cộng
 - tim-trung-binh-cong worksheet  - tim-trung-binh-cong worksheet
Tìm số nằm giữa
 - tim-so-nam-gi-??a worksheet  - tim-so-nam-gi-??a worksheet
Tìm số xuất hiện nhiều lần
 - tim-so-xu-??t-hien-nhi-??u-l-??n worksheet  - tim-so-xu-??t-hien-nhi-??u-l-??n worksheet
Tìm khoảng số giữa số lớn nhất và nhỏ nhất
 - tim-khoang-so-gi-??a-so-lon-nh-??t-va-nho-nh-??t worksheet  - tim-khoang-so-gi-??a-so-lon-nh-??t-va-nho-nh-??t worksheet
 - 10102 worksheet  - 10102 worksheet
 - 10103 worksheet  - 10103 worksheet
Quảng cáo