Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về các góc

Các bài tập về góc là công cụ tuyệt vời cho học sinh học về hình học. Bài tập góc của chúng tôi là tốt nhất trên internet và tất cả đều hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Những bài tập này bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm nhận biết góc, đo góc và vẽ góc. Với bài tập góc của chúng tôi, học sinh sẽ có tất cả những gì họ cần để nắm vững khái niệm toán học quan trọng này. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm bài tập góc tốt nhất trên Internet, đừng tìm ở đâu xa! Bài tập miễn phí của chúng tôi là nguồn tài nguyên hoàn hảo cho học sinh ở mọi lứa tuổi và trình độ.
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Đọc các góc liên kết
 - 101 worksheet - 101 worksheet
Xác định góc bằng số đo độ
 - xac-d-??nh-goc-bang-so-do-do worksheet - xac-d-??nh-goc-bang-so-do-do worksheet
Xác định bằng mắt
 - xac-d-??nh-bang-m-??t worksheet - xac-d-??nh-bang-m-??t worksheet
Xác định góc 90°
 - xac-d-??nh-goc-90° worksheet - xac-d-??nh-goc-90° worksheet
Xác định góc trong hình
 - xac-d-??nh-goc-trong-hinh worksheet - xac-d-??nh-goc-trong-hinh worksheet
Xác định các góc trong hình
 - xac-d-??nh-cac-goc-trong-hinh worksheet - xac-d-??nh-cac-goc-trong-hinh worksheet
Xác định góc với thước đo góc
 - xac-d-??nh-goc-voi-thuoc-do-goc worksheet - xac-d-??nh-goc-voi-thuoc-do-goc worksheet
 - 107 worksheet - 107 worksheet
Đoán số đo góc
 - doan-so-do-goc worksheet - doan-so-do-goc worksheet
Tìm số đo góc chưa biết
 - tim-so-do-goc-chua-bi-??t worksheet - tim-so-do-goc-chua-bi-??t worksheet
Tìm số đo góc (Dùng thước do0 góc)
 - tim-so-do-goc-dung-thuoc-do0-goc worksheet - tim-so-do-goc-dung-thuoc-do0-goc worksheet
 - 118 worksheet - 118 worksheet
 - 100 worksheet - 100 worksheet
 - 115 worksheet - 115 worksheet
 - 113 worksheet - 113 worksheet
 - 112 worksheet - 112 worksheet
 - 102 worksheet - 102 worksheet
 - 117 worksheet - 117 worksheet
Quảng cáo