Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về phép trừ

Các bản vẽ trừ là công cụ quan trọng giúp học sinh học và thực hành phép trừ. Những tờ giấy này có thể được sử dụng trong lớp học hoặc tại nhà, và có sẵn cho nhiều cấp độ khác nhau. Các bản vẽ trừ của chúng tôi bao gồm các sự thực cơ bản về phép trừ, phép trừ nhiều chữ số, và phép trừ có nhóm lại (mượn) và nhiều hơn nữa. Mỗi bản vẽ trừ có một bộ câu hỏi để học sinh giải quyết với không gian cho họ thể hiện công việc của mình, và đáp án được cung cấp. Ngoài các bảng vẽ trừ, chúng tôi cũng cung cấp thẻ flash trừ có thể in và bài tập trực tuyến giúp học sinh thực hành thêm kỹ năng trừ của họ.
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Hiểu về phép trừ liên kết
Quảng cáo
Phép trừ đơn giản liên kết
Phép trừ bội số của 10
 - phep-tru-boi-so-c-??a-10 worksheet - phep-tru-boi-so-c-??a-10 worksheet
 - 872 worksheet - 872 worksheet
 - 876 worksheet - 876 worksheet
2 chữ số trừ 2 chữ số
 - 2-ch-??-so-tru-2-ch-??-so worksheet - 2-ch-??-so-tru-2-ch-??-so worksheet
 - 875 worksheet - 875 worksheet
Phép trừ với số có chữ số 0 ở giữa
 - phep-tru-voi-so-co-ch-??-so-0-??-gi-??a worksheet - phep-tru-voi-so-co-ch-??-so-0-??-gi-??a worksheet
3 chữ số trừ 3 chữ số Digit Minus 3 Digit
 - 3-ch-??-so-tru-3-ch-??-so-digit-minus-3-digit worksheet - 3-ch-??-so-tru-3-ch-??-so-digit-minus-3-digit worksheet
4 chữ số trừ 4 chữ số
 - 4-ch-??-so-tru-4-ch-??-so worksheet - 4-ch-??-so-tru-4-ch-??-so worksheet
Phép trừ với số có các chữ số 0
 - phep-tru-voi-so-co-cac-ch-??-so-0 worksheet - phep-tru-voi-so-co-cac-ch-??-so-0 worksheet
 - 873 worksheet - 873 worksheet
 - 877 worksheet - 877 worksheet
 - 879 worksheet - 879 worksheet
 - 878 worksheet - 878 worksheet
 - 878 worksheet - 878 worksheet
 - 1045 worksheet - 1045 worksheet
Giải các phép tính trong giới hạn 1000 (+ -)
 - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-1000 worksheet - giai-cac-phep-tinh-trong-gioi-han-1000 worksheet
Quảng cáo
Toán đố về phép trừ liên kết
Quảng cáo
Các dạng phép trừ liên kết
Quảng cáo
Bài tập phép trừ liên kết
 - 366 worksheet - 366 worksheet
 - 370 worksheet - 370 worksheet
Số 2
 - so-2 worksheet - so-2 worksheet
Số 3
 - so-3 worksheet - so-3 worksheet
Số 4
 - so-4 worksheet - so-4 worksheet
Số 5
 - so-5 worksheet - so-5 worksheet
Số 6
 - so-6 worksheet - so-6 worksheet
Số 7
 - so-7 worksheet - so-7 worksheet
Số 8
 - so-8 worksheet - so-8 worksheet
Số 9
 - so-9 worksheet - so-9 worksheet
Số 10
 - so-10 worksheet - so-10 worksheet
Hỗn hợp
 - h-??n-hop worksheet - h-??n-hop worksheet
 - 367 worksheet - 367 worksheet
 - 371 worksheet - 371 worksheet
 - 373 worksheet - 373 worksheet
 - 375 worksheet - 375 worksheet
 - 377 worksheet - 377 worksheet
 - 379 worksheet - 379 worksheet
 - 381 worksheet - 381 worksheet
 - 383 worksheet - 383 worksheet
 - 385 worksheet - 385 worksheet
 - 387 worksheet - 387 worksheet
 - 369 worksheet - 369 worksheet
 - 393 worksheet - 393 worksheet
Quảng cáo