Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về hệ trục

Các giáo trình vẽ đồ thị của chúng tôi là tốt nhất trên Internet để giúp học sinh học cách vẽ dữ liệu và giải thích kết quả. Những bài tập này miễn phí và bao gồm một loạt các chủ đề rộng lớn, bao gồm vẽ đồ thị với tọa độ dương và âm, đọc một mặt phẳng tọa độ và nhiều hơn nữa. Các bài tập của chúng tôi được thiết kế để dễ sử dụng và hiểu, làm cho chúng hoàn hảo cho học sinh mọi lứa tuổi. Dù bạn là một giáo viên đang tìm kiếm những bài tập vẽ đồ thị tốt nhất để sử dụng trong lớp học, hoặc một học sinh đang cố gắng cải thiện kỹ năng vẽ đồ thị của mình, những bài tập này là tài nguyên hoàn hảo. Vậy tại sao phải chờ đợi? Hãy bắt đầu sử dụng các bài tập vẽ đồ thị của chúng tôi ngay hôm nay và xem sự khác biệt mà chúng có thể mang lại trong việc hiểu biết về chủ đề quan trọng này!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Xác định tọa độ liên kết
Tất cả các tọa độ dương
 - t-??t-ca-cac-t-??a-do-duong worksheet  - t-??t-ca-cac-t-??a-do-duong worksheet
 - 508 worksheet  - 508 worksheet
Vẽ hình học
 - v-??-hinh-h-??c worksheet  - v-??-hinh-h-??c worksheet
Đọc hệ trục tọa độ
 - d-??c-he-truc-t-??a-do worksheet  - d-??c-he-truc-t-??a-do worksheet
 - 521 worksheet  - 521 worksheet
 - 507 worksheet  - 507 worksheet
 - 528 worksheet  - 528 worksheet
Dương và âm
 - duong-va-am worksheet  - duong-va-am worksheet
 - 510 worksheet  - 510 worksheet
 - 517 worksheet  - 517 worksheet
Quảng cáo
Tìm khoảng cách liên kết
Quảng cáo
Xác định cung phần tư liên kết
Quảng cáo
Chuyển trên một hệ trục liên kết
Quảng cáo