Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về các thừa số

Bạn đang tìm kiếm những tờ giấy làm việc về yếu tố tốt nhất trên mạng? Đừng tìm kiếm nữa! Các tờ giấy làm việc về yếu tố miễn phí của chúng tôi cung cấp cho học sinh cách luyện tập và nắm vững khái niệm về phân thành yếu tố số một cách dễ dàng. Với những tờ giấy làm việc này, học sinh có thể luyện tập tìm ước chung lớn nhất (GCF) của hai hoặc nhiều số, tính toán phân tích số nguyên tố, và nhiều hơn nữa. Với hướng dẫn chi tiết và ví dụ rõ ràng trong mỗi tờ giấy làm việc, tờ giấy làm việc về yếu tố của chúng tôi chắc chắn sẽ làm cho việc học trở nên vui vẻ và hấp dẫn. Vậy đừng chờ đợi nữa - hãy nhận tờ giấy làm việc về yếu tố miễn phí của bạn hôm nay để học sinh của bạn có thể nắm vững khái niệm quan trọng này một cách nhanh chóng và dễ dàng!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Nhận dạng thừa số liên kết
Quảng cáo
Tìm thừa số chung lớn nhất liên kết
Quảng cáo