Home Favorites My Account Menu
đăng nhập
Quảng cáo

Trang về các hình

Khám phá những bài tập hình học miễn phí tốt nhất trên internet. Bài tập của chúng tôi giúp trẻ em tìm hiểu về phản xạ, dịch chuyển, số lượng cạnh của các hình thực tế và nhiều hơn nữa! Chúng tôi có một loạt các bài tập bao gồm các hình từ hình tam giác cơ bản đến hình lục giác và bát giác phức tạp. Với sự lựa chọn của chúng tôi, con bạn có thể thực hành nhận biết hình học trong khi cũng tìm hiểu về các thuộc tính của chúng. Bài tập của chúng tôi dễ sử dụng và sẽ giúp con bạn nhận biết hình học trong một môi trường học tập vui nhộn! Với bài tập theo tiêu chuẩn chung, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang mang lại cho con bạn trải nghiệm học tốt nhất. Hãy thử các bài tập hình học miễn phí của chúng tôi ngay hôm nay!
Duyệt trang tính theo loại vấn đề
List View (old)
Image Size
Smaller Larger
×
Xác định loại hình liên kết
Xác định hình dạng
 - xac-d-??nh-hinh-dang worksheet - xac-d-??nh-hinh-dang worksheet
Xác định tứ giác
 - xac-d-??nh-t-??-giac worksheet - xac-d-??nh-t-??-giac worksheet
Các hình bình thường (3,4,5,6,7,8,9 & 10 sides)
 - cac-hinh-binh-thuong-3-4-5-6-7-8-9-10-sides worksheet - cac-hinh-binh-thuong-3-4-5-6-7-8-9-10-sides worksheet
Các hình bất thường (4,5,6,7,8,9 & 10 cạnh)
 - cac-hinh-b-??t-thuong-4-5-6-7-8-9-10-canh worksheet - cac-hinh-b-??t-thuong-4-5-6-7-8-9-10-canh worksheet
Toán đố (3 - 10 cạnh)
 - toan-do-3-10-canh worksheet - toan-do-3-10-canh worksheet
Xác định hình đa giác bình thường hay hình đa giác bất thường
 - xac-d-??nh-hinh-da-giac-binh-thuong-hay-hinh-da-giac-b-??t-thuong worksheet - xac-d-??nh-hinh-da-giac-binh-thuong-hay-hinh-da-giac-b-??t-thuong worksheet
Xác định đúng hình tam giác vuông
 - xac-d-??nh-dung-hinh-tam-giac-vuong worksheet - xac-d-??nh-dung-hinh-tam-giac-vuong worksheet
Nhận biết các hình khối
 - nh-??n-bi-??t-cac-hinh-khoi worksheet - nh-??n-bi-??t-cac-hinh-khoi worksheet
 - 839 worksheet - 839 worksheet
 - 851 worksheet - 851 worksheet
Quảng cáo
Các thuộc tính của hình liên kết
Đặc điểm của các hình 3D
 - d-??c-di-??m-c-??a-cac-hinh-3d worksheet - d-??c-di-??m-c-??a-cac-hinh-3d worksheet
 - 850 worksheet - 850 worksheet
 - 855 worksheet - 855 worksheet
Sử dụng các góc nhìn
 - s-??-dung-cac-goc-nhin worksheet - s-??-dung-cac-goc-nhin worksheet
 - 836 worksheet - 836 worksheet
 - 838 worksheet - 838 worksheet
 - 837 worksheet - 837 worksheet
 - 842 worksheet - 842 worksheet
 - 835 worksheet - 835 worksheet
Quảng cáo
Biến đổi hình liên kết
Quảng cáo
Hình đối xứng liên kết
Quảng cáo